Presentatie slavernijverleden God is niet wit - © Sjaak Boot Photography - 2013 - 09824Lezingen en workshops

Missie is niet langer ver weg, maar vlakbij. In onze stad, in onze wijk, op ons werk. Ik woonde en werkte jarenlang ‘ver weg’ op een zendingsschip van Mercy Ships, maar terug in Nederland ging ik zien hoe God aan het werk is in mijn stad, Rotterdam. Want wereldwijd moedigt God mensen aan om missie te integreren in hun dagelijks leven. Niet ver weg, maar hier en nu.

Hoe kan dat er uitzien? Welke denkbeelden helpen of hinderen ons daarbij? Ik spreek en schrijf daarover vanuit ervaring, studie theologie / missiologie, en research door middel van interviews met mensen vanuit de hele wereld.

‘Laat uw licht schijnen, zodat mensen uw goede werken zien (…) en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken’  (Mattheus 5:16 / Bergrede)

Thema’s

  • Hoe vind je jouw missie/roeping? Hoe versta je Gods leiding?
  • Wat weerhoud je om uit de boot te stappen?
  • Je bent bezig met veel goede dingen; hoe blijf je fit, fris en gelukkig?

Of:

  • Een wereldwijde, groeiende missionaire beweging die aansluit bij een nieuwe tijd: over missiologische verschuivingen, inclusief voorbeelden hoe mensen dat vormgeven.
  • Business as Mission (BAM): een onderneming als instrument in de handen van God. Wat zijn de kenmerken en hoe ziet dat er uit?
  • Hoe kun je als kerk missionair zijn in je wijk en stad?
  • Ons slavernijverleden; kennis van het verleden geeft inzicht in het heden.

Mail me, want graag overleg ik over onderwerp en insteek, in het licht van verwachtingen en aanwezige deelnemers.