Vermeerder je purpose, en vermarkt het! 21 Gea Gort (fotografie Rogier Bos)

BAM kan de marktpositie versterken, want het sluit aan bij verschillende trends in de samenleving. Denk aan het belang van duurzaamheid (in brede zin) alsook de zoektocht naar zingeving in het bedrijfsleven. Daarnaast profiteert BAM van trends op het gebied van marketing.

Op BAM gebaseerde marketing gaat niet over windowdressing of politiek correcte kreten, want je krijgt een ander geluid als sustainability gebeurd vanuit authentiek verlangen en intrinsieke motivatie. Door BAM worden we bemoedigd door een Bijbelse kijk op ondernemerschap, en we gaan mogelijkheden zien om bij te dragen aan de samenleving. Niet als extra last, maar op een manier die past bij onze persoonlijkheid, business en context. Dat vergroot zingeving, alsook plezier!

Een nieuwe generatie werkt het liefst bij bedrijven die een hoger doel dienen. BAM geeft richting, woorden en acties aan purpose en draagt op die manier bij aan een inspirerende bedrijfscultuur. Met het oog op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dit een voordeel.

Binnen een positieve inspirerende bedrijfscultuur zullen sommige werknemers bereid zijn om ambassadeurs te worden – den aan actief zijn op social media om het bedrijf te promoten. Ambassadeurschap is een trend binnen marketing land.

Storytelling is een andere trend. Een authentiek verhaal kan worden ontwikkeld middels unieke producten of diensten die de samenleving ten goede komen, of door betrokkenheid bij een bepaalde behoefte in buurt, stad of wereld.

We leren van ruim honderd onderzoeken die de laatste tien jaar zijn uitgevoerd, dat bedrijven die met sustainable business bezig zijn op de middellange en lange termijn beter presteren dan anderen. Hoewel het juiste doen en God volgen ons niet automatisch ‘recht geeft op zegen’, ben ik er van overtuigd dat BAM unieke marketing kansen beidt. Dit handboek over impact beleggen geeft meer informatie over de genoemde onderzoeken.

Mail me als je BAM en marketing mogelijkheden wilt bespreken. Op de pagina via deze link lees je meer over het BAM-scan-traject.

 

logo-gea-gort-01