Business as Mission

schermafbeelding-2021-10-01-om-17-36-59

€ 24,95

Business as Mission; een wereldwijde beweging

De benaming Business as Mission is misschien nieuw, maar het concept niet. Immers, het heeft haar oorsprong in de Bijbelse scheppings-opdracht: neem verantwoordelijkheid en maak er iets goeds van (de aarde bewerken en bewaren, Gen 1:26-28). Die opdracht is inclusief ondernemerschap. Een groeiend aantal ondernemende mensen beseft dat, en wereldwijd kun je dan ook spreken van een BAM-beweging. Met een open houding naar de mensen om hen heen en naar God toe, willen deze ondernemers hun bedrijf inzetten om kansarmen kansen te geven, oplossingen te vinden voor wereldproblemen en vernieuwing te brengen binnen sectoren, steden en wijken. Met oog voor alle stakeholders – individueel en structureel – verlangen zij dat Gods Koninkrijk door mag breken middels heelmaking, verzoening, schoonheid, en door het zoeken naar recht en gerechtigheid. Dit alles tot eer van God (Micha 6:8).

Boeken

Het boek BAM in het kort legt kernachtig uit wat BAM inhoudt, wat het van je vraagt en wat het je oplevert. Je hebt het in een half uurtje uit!

Het boek BAM Global Movement (is stevige kost. Hoewel het lekker leest (als je de Engelse taal machtig bent). Korte hoofdstukken theorie worden afgewisseld met verhalen; dertig verhalen vanuit de hele wereld. Je leest over mensen die op uiteenlopende wijze met het integreren van business en missie bezig zijn: ondernemers, hulpverleners, zendelingen en kerk-pioniers. In het eerste deel geeft Gea theologische toelichting op (theologische) paradigma-verschuivingen en hoe BAM daarop meelift. Co-auteur Mats Tunehag legt het BAM-concept uit. Mats komt uit Zweden en is actief binnen de internationale BAM beweging, zie www.bamglobal.org.

Het boek BAM! Business as Mission; een wake-up call voor kerk, werk en samenleving  is uitgegeven in 2015, en was het eerste boek en een zoektocht hoe BAM in Nederland gestalte krijgt. Gods Geest beweegt mensen, en intussen zijn er al veel meer verhalen te vertellen!

BAM Nederland

Een beweging is gaande, in Nederland en wereldwijd. In 2018 kwam een groepje mensen in Nederland bij elkaar, daar was zoveel energie dat besloten werd de beweging verder te helpen omdat het ons verlangen is om meer ondernemende mensen te inspireren met het BAM concept, en mensen met elkaar te verbinden. Daarbinnen mag ik een stuwende kracht zijn; als het ware een ‘spin in het web’. Op de site van Business as Mission, kun je je aanmelden voor de BAM-updates en blijf je op de hoogte van de activiteiten. Zie  www.businessasmission.nl.

Meer weten over BAM?

Graag denk ik met je mee hoe je het BAM-gedachtegoed toe kunt passen in je werk en/of bedrijf. Zowel individueel, alsook met je leidinggevende team.

bam-in-het-kort-cover

€ 9,95

Naamloos

€ 19,95

De (voor) verkoop van BAM boeken is gaande!

“Je kunt er op rekenen dat wij zo’n 50 boeken af zullen nemen,” liet Arco de Leede van Interserve ons weten. Operatie Mobilisatie informeerde: “Zou het helpen als we 100 boeken alvast voor financieren?” Nou en of, helpt ons dat! En ze gaan het doen! We zijn op zoek naar grotere en kleinere stakeholders die 5, 10, 25 of 100 Business as Mission-boeken af willen gaan nemen om binnen hun kringen te verspreiden, door ze weg te [...]

30 jan 2015 GIDSbusiness ontbijt: Zingeving op de Zuidas

Midden in een zakelijk district 'een huis voor ontmoeting en inspiratie' verwezenlijken. Dat lukte een aantal ondernemende predikanten en hun team. Op de Amsterdamse Zuidas is sinds 2013 een sfeervol en professioneel restaurant verwezenlijkt waar ruimte is voor bezinning en reflectie: De Nieuwe Poort. Reinoud Beimers is een van de drijvende krachten achter dit initiatief. Hij gaat ons meer vertellen over het hoe en waarom op het GIDSbusiness ontbijt. Reinoud studeerde zowel international business alsook theologie. [...]