Marjolein Roelfsema trekt het land door om te kijken hoe Business as Mission eruit kan zien. In haar eerste vlog gaat ze naar de Paraviewbeurs en spreekt daar Tjitske Volkerink. 

 img_1269

Klik op Marjolein en bekijk haar vlog >>

In 2015 begon Tjitske in Hilversum het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC). Christelijke spiritualiteit is voor haar ‘het proces waarin je gevormd wordt als mens’ door je te richten op God via Jezus en de Heilige Geest. Haar doelgroep zijn christenen die op zoek zijn naar meer persoonlijke ervaring met God en die dat niet altijd binnen hun eigen kerk kunnen vinden. Ook slaat zij, zonder af te doen aan haar eigen identiteit, een brug naar de niet-christelijke spirituele zoeker. Dit doet zij o.a. door het aanbieden van massages, stiltewandelingen, essentiële oliën, want het gaat haar om de hele mens: geest, ziel en lichaam.

Tjitske is een pionier omdat ze gebruik maakt van technieken (massage, meditatie, olie) die niet gangbaar zijn binnen veel kerken waar de aandacht vooral uitgaat naar kennisoverdracht (preken, Bijbelstudie). Aan de andere kant is het ook weer niet zo nieuw want al sinds de 7e eeuw waren christelijke mystici bezig met ‘de totale eenwording met God’. De relatie tussen mystici en kerk is van oudsher gespannen want mystiek is moeilijk in regels vast te leggen en dus vat op krijgen. Je kunt iemands persoonlijke ervaring niet aan anderen opleggen[1].

img_1272      img_1273

Tjitske in gesprek met Marjolein op de Paraview beurs

Gelukkig staan steeds meer kerken open voor vernieuwing en zoeken ze samenwerking met pioniers, zoals de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Sinds 2016 maakt het Christelijk Spiritueel Centrum deel uit van het netwerk van pioniersplekken en meditatieve plekken van de PKN.

Kijk voor meer informatie op: www.christelijkspiritueelcentrum.nl

img_1269

Meer zien en horen over BAM? Volg Marjolein via haar Youtube kanaal ‘Missievlog’.

 

[1] Vrij vertaalde uitleg van Herman Westerink , onderzoeker bij Titus Brandsma Instituut voor spiritualiteit, in het artikel: `Dichter bij God door massage en meditatie’, Kiki Koolman, Trouw, 14 juni 2017 https://www.trouw.nl/home/dichter-bij-god-door-massage-en-meditatie~a8acf561/