(Foto Joris in de Koningskerk)

“Hier wil je toch bijhoren,” merkt een deelnemer aan de Samenloop op. Op initiatief van Samen voor Europa gaan representaten van verschillende katholieke en protestantse bewegingen elk jaar in een andere stad op zoek naar de christelijke wortels van Europa. Op deze druilerige zaterdag zijn ze bij elkaar rond de vraag:´Wat is God vandaag aan het doen in Rotterdam?

‘Inderdaad, daar wil je bijhoren,’ realiseer ik me, luisterend naar het aanstekelijke enthousiasme van Joris van der Spek, pastor van de Koningskerk (PKN) in Rotterdam Zuid . “Sorry, ik ben wat schor. Gisteren heb ik in het café om de hoek voetbal gekeken,” vertelt hij tussen neus en lippen door. Voor Joris is de voetbalrage gelijk een leuke gelegenheid om relaties met wijkbewoners te verstevigen. De Koningskerk, van oudsher een plek waar binnenvaartschippers een thuishaven vinden, raakt steeds meer betrokken bij de wijk, op leuke en op schrijnende manieren: “We komen soms bij mensen thuis, waar enkel een paar matrassen op de vloer liggen.” De kerk wil geen leden, maar discipelen; een langzaam proces.  “Maar”, meldt Joris breed lachend, “De kerkleden zijn al meer missionair dan ze zelf denken.”

Gea Gort Daar wil je bij horenNa een half uurtje gaat de Samenloop verder. De twintig deelnemers waren eerder bij de Schotse kerk, waar een interkerkelijke groep al jarenland wekelijks voor de stad bidt. Hier vertelt Madelon Grant hoe SKIN Rotterdam mede door de stedelijke overheid gesubsidieerd wordt, omdat de migranten kerken de stad veel geld bespaart.[1] De twintig deelnemers horen het verbaasd aan. Ze komen uit steden en dorpen vanuit het hele land en hebben eerder een ‘Zadkine beeld’ van Rotterdam: zonder hart of met een koud hart. Maar, beloofde ik, aan het begin van de dag bij de voet van het beeld: “Hier is iets gaande wat het nieuws niet haalt, maar wat van onderop groeit en sterker wordt.”

We besluiten de tocht met een lunch in Borgo d’ Aneto. Eigenaar Faouzi praat over de potentie van ‘zijn jongeren’, die door de maatschappij zijn afgeschreven. Gusta Bouwman komt vertellen over een netwerk tegen vrouwenhandel, 2BEFREE, wat ze samen met haar man opzette. “Vandaag hebben we christenen van de 21-ste eeuw ontmoet; ze leven als de eerste christenen,” hoor ik een deelneemster opmerken. Ze zijn onder de indruk van wat gebeurd, maar vooral van ‘het hart’: de betrokkenheid, het geloof en de onderlinge liefde.

Ja, daar wil je bijhoren!

(gepubliceerd in IDEAZ, sept. ’14)