Spelen God en geloof nog een rol in onze westerse steden? Ja, want er is een missionaire beweging gaande in de wijken en op het werk. In God in de stad wisselen theorie en praktijk elkaar af. Gea Gort geeft een aanzet tot theologische toelichting van deze missionaire beweging. De verhalen van ‘hedendaagse stadszendelingen’ (vanuit breed kerkelijk Rotterdam) geven deze beweging een gezicht. God in de stad is prikkelend, boeiend en hoopgevend. De foto’s van Gea Gort zelf en het vierkante formaat maken dit boek tot een indrukwekkend geheel. Uitgegeven i.s.m. Agapè en GIDSnetwerk

Stefan Paas: “Gea Gort is één van die bijzondere mensen die niet alleen hart hebben voor zending, maar er ook nog actief mee bezig zijn, en er zelfs boeiend over kunnen schrijven. Ik heb haar boek over stadszending met enthousiasme gelezen. Hier komt een beeld naar voren van een nieuwe kerk, een kerk die zich niet zozeer bekommert om leerstellige polemieken, maar om het dienen van mensen.”

Uitgever Ark Media, 2011.

Download hier je inkijkexemplaar