Een roeping van God voor steden: ‘Verbind je met elkaar’

“We moeten mensen verbinden; ook wat zwak en sterk is samenvoegen. Kracht komt vrij als we samen optrekken en gaan samenwerken. Vandaag de dag noemen we dat een netwerk bouwen.” Aan het woord is Esmeralda Kambel. Vol innerlijke overtuiging vertelt de vijftiger hoe God haar deze visie gaf. Tot haar eigen verbazing geeft Esmeralda nu leiding aan diverse netwerken in de regio Eindhoven.

De visie ontstond vanuit haar betrokkenheid bij een kerk in Eindhoven. Als een van de oudsten, was Esmeralda van dichtbij getuige van materiële en sociale problemen waar diverse gemeenteleden mee worstelden. Esmeralda gaf weleens geld om mensen uit de brand te helpen: “Af en toe een tientje geven, was niet de oplossing. In mijn gebeden vroeg ik aan God, ‘Hoe kan dit, dit zijn toch uw kinderen? Wat kunnen we doen?’”

Vasten

Deze vraag was mede de reden om aan een veertig dagen vastentijd te beginnen. Rond de dertigste dag had Esmeralda het idee dat God tot haar sprak. “Midden in de nacht werd ik plotseling wakker. Het was drie uur. Ik was klaarwakker en kreeg een plan in mijn gedachten. Ik ging naar beneden, pakte pen en papier en begon te schrijven.” Het plan had te maken met namen die haar te binnen vielen, van ondernemers en organisaties uit de profit en non-profit sector, met de bedoeling om deze met elkaar te verbinden. “Het letterlijke woord ‘netwerk’ kreeg ik niet,” vertelt Esmeralda, “maar zo zou je het kunnen noemen: een netwerk of een organisatie bouwen.” Toen ze weer op de klok keek, was het al ochtend. Van slapen kwam het niet meer, in plaats daarvan belde ze haar voorganger en vertelde hem wat haar was overkomen. Esmeralda: “Toen ik hem alles verteld had, bevestigde hij dat dit een door God ingegeven plan was.”

 Wie zou het gaan uitvoeren?

Anderen die erover hoorden, vonden ook dat Esmeralda een visie van God had ontvangen. Alleen wie zou de visie uit gaan voeren, vroeg men zich af. Esmeralda toch niet?! Zij was maar een ‘simpel huisvrouwtje; een gewone verpleegster’. Esmeralda verwachtte dat haar voorganger met het plan aan de slag zou gaan, maar dat gebeurde niet. Ook al had ze die nacht duidelijk de vraag verstaan – ‘Esmeralda, ben je beschikbaar?’  – toch schrok ze ervoor terug om met de roeping aan de slag te gaan. Mensen om haar heen bemoedigden haar niet; integendeel. En misschien had ze ook wel weinig geloof in zichzelf. Haar aantekeningen van die nacht kwamen in een kluis te liggen.

Achtergrond

Op jonge leeftijd was Esmeralda de verpleging ingegaan. Deze interne opleiding bood haar de mogelijkheid op een eigen kamer en zelfstandigheid. Het gaf haar enigszins controle over haar eigen leven. Daar had ze behoefte aan, want in 1972 was ze als achttien jarige vanuit Suriname naar Nederland gestuurd. “Ik had weinig keus,” herinnert Esmeralda zich. Haar ouders, die het beste met haar voor hadden, vonden dat ze meer kansen in Nederland zou hebben. “Mijn zus woonde in Eindhoven, ik kwam bij haar in een flatje te wonen. Acht hoog. Alles was weg. Mijn vrienden, mijn twee honden, een jongen waar ik verliefd op was,” vertelt Esmeralda. “Ik kan die pijn en die leegte nog voelen.”

Esmeralda was met het katholieke geloof opgegroeid, maar ontdekte rond haar veertigste dat een intiemere relatie met God mogelijk was door een vriendin die open over haar geloof vertelde. “Ik vond haar in eerste instantie een soort heilige, ik vond het ook vreemd als ze me vertelde over hoe God tegen haar sprak. Eerst moest ik er niet veel van hebben, maar ik ging me meer en meer thuis voelen in de kerk. Mijn eigen geloof werd levendig.”

 Herstel

Zo kwam Esmeralda uiteindelijk ook in de kerkleiding, maar dit gaf haar nog niet het idee dat zij geroepen zou zijn om een netwerk op te gaan zetten. Integendeel, alles rondom haar leek juist te zeggen ‘wie denk je dat je bent?!’ Esmeralda vertelt: “Na het visioen, volgde een zware periode van enkele jaren. Van alle kanten werd ik onderuit gehaald. Maar God stond het toe; Hij werkte aan me.” En benadrukt: “Je moet wel willen, want God komt niet aan onze wil. We moeten bereid zijn om de prijs te betalen; alles heeft een prijs. Denk maar aan de martelaren.” Esmeralda geeft weinig details over deze periode. Intussen zijn relaties hersteld; ze vindt het niet nodig om moeilijke zaken op te rakelen. Het herstel kwam tijdens een retraite weekend met Anna Mendes. Esmeralda: “Zij sprak over het oordeel wat er onderling is in kerken en hoe we elkaar onderling kapot kunnen maken. Mensen uit mijn kerk kwamen om vergeving vragen en ik ontving ook een specifiek woord. Dat alles gaf zoveel troost, bemoediging en bevestiging.”

EBC Netwerk

“Een nieuwe kracht kwam vrij; een nieuwe Esmeralda werd geboren,” lacht ze. Dit gaf vrijmoedigheid om initiatief te nemen en aan de slag te gaan met de visie en zo startte Evangelical Business Companions (EBC) Netwerk. Dit is nu ruim vijf jaar geleden. Ze geven regelmatig cursussen en workshops. Daarbij verbinden ze mensen; zwak en sterk trekken samen op en leren van elkaar. Inmiddels heeft ook GIDSnetwerk contact gezocht en aansluiting gevonden bij EBC. Evenals EBC wil ook GIDS mensen verbinden, met als doel door samenwerking problemen in de samenleving aan te pakken en op te lossen.

 Meer netwerken

Intussen werd Joao Alves directeur van EBC en kwam er een ondersteunend team. Dit geeft Esmeralda ruimte om met andere initiatieven aan de slag te gaan. Want ze heeft de smaak te pakken! Ze lijkt haar roeping te hebben gevonden: mensen verbinden. Zo initieerde ze onlangs ook een netwerk in de zorg:  Cyphranyhealthcare, een netwerk van christelijke zorg en welzijn. “Als christen in de verpleging, zag ik het verlangen en de nood bij gelovige ouderen. In kwetsbare situaties hebben we juist behoefte aan gebed en ondersteuning vanuit het geloof. In de reguliere zorg is daar echter geen ruimte voor.”

Kreeg Esmeralda opnieuw een visioen om dit zorgnetwerk op te zetten? “Nee,” lacht ze. “Dat deed ik met mijn boerenverstand.” Intussen herkennen anderen de gave van Esmeralda om mensen te verbinden. Zo klopten twee christelijke zorgverleners – Eleos en Koinonia – bij haar aan en zijn, mede dankzij Esmeralda’s bemiddeling en connecties, actief in de regio Eindhoven. “Ik heb een droom voor Zuid-Nederland,” zegt Esmeralda.  Ze neemt pen en papier en verduidelijkt met een tekening haar droom. In een kleine cirkel christenen die binnen de kerk geroepen zijn, maar zoveel meer christenen die in de samenleving, buiten die cirkel, middels hun beroep en invloedsfeer Gods Koninkrijk laten zien. Esmeralda herkent zich in het laatste: “Ik ben geroepen om buiten het kerkgebouw God te dienen, en de vruchten weer binnen de kerk te brengen. Daarbij hebben we de zegen van de kerkleiders nodig. We staan nog maar het begin, maar christenen in de samenleving vinden elkaar en verbinden zich met elkaar. Daardoor kunnen we een krachtig geluid laten horen.”

Zie meer info op: www.ebcnetwerk.nl, www.gidsnetwerk.nl en www.cyphranyhealthcare.nl

 Dit artikel is gepubliceerd in Charisma, augustus 2013.